Jak postępować w przypadku śmierci?

Pierwsze co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby to wykonanie telefonu na jeden z telefonów alarmowych (999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z komórki) i wezwanie pogotowia. Lekarz który przyjedzie musi stwierdzić zgon – wtedy może wypisać kartę zgonu która jest podstawą do wystawienia aktu zgonu (w Urzędzie Stanu Cywilnego). Należy pamiętać iż bez stwierdzenia zgonu nie ma możliwości przewiezienia zwłok.

Teraz należy powiadomić zakład pogrzebowy który zajmie się transportem ciała i organizacją całej ceremonii. Ciało trafia do chłodni i czeka tam na uroczystość. Przeważnie firmy tego typu oferują kompleksowe usługi pogrzebowe.

Gdy udamy się do zakładu pogrzebowego należy pamiętać o zabraniu ze sobą karty zgonu, dowodu osobistego zmarłej osoby (i ew jej/jego współmałżonka) oraz ostatni odcinek emerytury, renty lub zaświadczenie z zakładu pracy. Nasz zakład pogrzebowy pomoże od początku do końca przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z formalnościami (także z załatwianiem zasiłku z ZUS/KRUS).

Później wystarczy ustalić tylko wybór trumny, cmentarza, wieńców oraz rodzaj ceremonii (w zależności od wyznania lub jego braku).